Certifikát - Apple Push Notifications

Certifikáty

V sekci certifikátů je třeba kliknout na identifiers a AppID. Zde je třeba vytvořit novou, nebo editovat aplikaci a zapnout službu Apple Push Notifications. K této službě je třeba vytvořit certifikáty. Pro tvorbu certifikátů je třeba CSR soubor.

Generování CSR

Vytvoření privátního klíče s OPENSSL

openssl genrsa -out private.key 2048
openssl req -new -key private.key -out CertificateSigningRequest.certSigningRequest  -subj "/emailAddress=adresa@priklad.cz, CN=Martin Seidel, C=CZ"

CSR soubor je třeba nahrát a poté stáhnout vygenerovaný klíč.

Převedení vygenerovaného klíče do formátu P12

Nejprve je třeba převést certifikát do PEM

openssl x509 -in aps_development.cer -inform DER -out aps_development.pem -outform PEM

Převod PEM do P12

openssl pkcs12 -export -inkey private.key -in aps_development.pem -out aps_development.p12
ios
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License