Charles Proxy setup

Jak nastavit Charles proxy na iPhone 7:

1. Settings -> Wifi -> INITED (i) -> Configure Proxy:
- manual
- server: 192.168.5.5
- port 3128

2. Otevrit na telefonu: http://charlesproxy.com/getssl

3. Settings -> General -> Profile -> Charles Proxy … -> Install, Install, Install, Done

4. Settings -> General -> About -> Certificate Trust Settings -> Charles Proxy Root -> Enable

dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License