Jak napsat článek na blog

Pár důležitých věcí, které je třeba brát v potaz, než začnete psát, protože od nich se odvíjí jak tón (forma), tak i obsah toho, co píšete.

1. Proč to děláte – co tím chcete dosáhnout

Musíte si uvědomit a mít na paměti, že jen nechcete vytvořit nějaké maso, které prostě bude trčet na webu, ale chcete mít obsah, jež něčeho dosáhne. Takže první si musíte říct, co vlastně tímhle chcete dosáhnout. Jsou zhruba takové tři okruhy toho, co by článek měl docílit:

a) Měl by ukázat že dané věci opravdu technologicky rozumíte, že jste odborníci, že jste si jen nestáhli nějakou knihovnu, ale chápete tu podstatu.

b) Měl by ukázat, že o dané věci přemýšlíte v kontextu, že nejste jen programátoři, ale vymýšlíte řešení, která reagují na nějaké byznysové potřeby, a že je i v tomto kontextu byznysu a praxe tvoříte.

c) Měl by potenciálnímu klientovi ukázat, co všechno je možné udělat a že vy jste ti, kdo mu v tom poradí.

Jak vidíte, všechny ty tři důvody spolu úzce souvisejí. Čili v obsahu článku musí být na to téma nahlíženo z těchto perspektiv.

2. Když už se do zajímavého tématu pustíte, tak z něj udělejte raději jeden velký, pěkný a informativní a zajímavý blogový příspěvek než ho roztahovat na víc či jen nakousnout

Ve smyslu osnovy bych to dělal přibližně následujícím způsobem:

  • Titulek
  • Perex
  • Úvod (co to vlastně v podstatě je a k čemu to slouží)
  • Jak to funguje v pozadí (technologie)
  • Grafika, která to ukazuje v rámci mobilní technologie
  • Na co si dát pozor, v čem je to zrádné
  • Jak to nejlépe využít (best practices, jak to využívají známé aplikace, jak to využívají vaše aplikace)
  • Screenshoty
  • Závěr – key takeaways (5 hlavních doporučení, shrnutí)

Všechny tyto části musí být uvozeny příslušnými titulky. Za každým titulkem by neměly být víc jak 3-4 odstavce textu. Pokud by mělo být víc, je třeba tam ještě dát nějaký další mezititulek.

3. Co se týká formy, tak si vyjasněte, jakou pozici budete verbálně zaujímat

Před začátkem blogování je třeba si vyjasnit, zda budete psát „můžeme poslat uživatelům zprávu“ nebo „můžete poslat uživatelům zprávu“. Buď můžeme mluvit jako „vy můžete“ ve smyslu vy jako firma, která je naším zákazníkem, nebo „my můžeme“ ve smyslu my Inited a vy, náš klient, na společeném projektu, který cílí na vaše zákazníky. S tím úzce souvisí i tón, kterým to budete psát – je velmi dobré, aby tón odpovídal co nejlépe tomu, jak mluvíte, nesnažte se za všech okolností být vtipný nebo moc pushy jakože „zaujalo vás to? Zavolejte!“, když to sám ve firmě neděláte. Buďte nejpřirozenější, jak v reálu s klienty jednáte. Což (jak vás znám) je takové spíš že se jim snažíte pomoct a něco konzistentního a smysluplného vymyslet a prokládáte to občas nějakými nápady out of box. A přesně takhle by to i mohlo stát.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License