Cvičná aplikace

Zadání

V rámci Ionic 2 vytvořit prázdný projekt podle zadání na wiki http://wiki.inited.cz/ionic2 . Následně aplikaci upravit podle specifikací:

- Aplikace bude mít úvodní stránku pro přihlašování
- Aplikace bude mít stránku se seznamem prvků
- Aplikace bude mít stránku pro přidávání prvků
- Aplikace bude mít stránku pro detail prvku

- Aplikace bude mít UserProvider pro uživatele
- Aplikace bude mít ItemProvider pro prvky

- Aplikace bude mít Class(Interface) pro uživatele
- Aplikace bude mít Class(Interface) pro prvky

- Class(Interface) budou využívány v seznamech uživatelů/prvků a u uživatelů/prvků samotných (private item: Array<Item>; private item: Item;) aby se ověřilo, že mají správnou strukturu.

- V rámci obrazovky pro přihlašování bude pole pro zadání jména, pole pro zadání hesla a tlačítko pro přihlášení
- V rámci obrazovky seznamu prvků bude u každého prvku možnost ho odstranit nebo přejít na jeho detail, poté pod seznamem prvků bude tlačítko pro přidání nového prvku a pro odhlášení
- V rámci obrazovky přidávání prvků bude textové pole pro název prvku, tlačítko pro přidání prvku a možnost vrátit se zpět na seznam prvků
- V rámci obrazovky pro detail prvku bude vypsán název prvku a možnost vrátit se zpět na seznam prvků

- V rámci přihlašování se aplikace dotáže na server, zda má uživatel oprávnění pro přihlášení, podle toho uživatele buď pustí nebo nepustí dále.
- V rámci prvků se první tři prvky nahrají ze serveru, pokaždé když se uloží nový prvek nebo se prvek smaže pošle aplikace nový seznam serveru

- V rámci přidávání prvků nebude možno přidat prvek, který už v seznamu prvků je

- Pokud se uživatel přihlásí, aplikace si to zapamatuje a při příštím spuštění jako úvodní obrazovku zobrazí obrazovku seznamu prvků
- Pokud se uživatel odhlásí, bude přesměrován na obrazovku přihlášení
- Spolu s úspěšným přihlášením přijde timestamp, pokud bude doba od přihlášení delší než tři minuty, bude uživatel při další akci přesměrován na obrazovku přihlášení jako odhlášný uživatel.

API:

Přihlášení:

URL: /login

dotaz:

{
  username: "Username",
  password: "Password"
}

Odpověď úspěch:

  {
    status: "ok",
    timestamp: 123456789
  }

Odpověď neúspěch:

  {
    status: "err"
  }

Nahrání prvků:

URL: /loaddata

Odpověď:

  {
    items: 
    [
     {
     name: "A",
     },
     {
     name: "B",
     },
     {
     name: "C",
     }
    ]
  }

Nový prvek:

URL: /newdata

dotaz:

  {
    items: 
    [
     {
     name: "A",
     },
     {
     name: "B",
     },
     {
     name: "C",
     },
     {
     name: "D",
     }
    ]
  }

Odpověď:

  {
    status: "ok"
  }
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License