GIT - instalace na Windows

git bash

https://git-scm.com/download/win

git init
git remote add origin ssh://git@ini.inited.cz/pag/unziptest.git
git push --force
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License