Jak zakázat zálohování aplikace do cloudu

Někteří klienti hlásí potíže, pokud si aplikace odinstalují a nainstalují, v aplikaci zůstávají data.
Data aplikace se nesmažou při odinstalaci.
Vysledovali jsme, že se data aplikace ukládají na jiná místa a tam zůstanou i po odinstalování.

Řešení - přidat do config.xml

   <platform name="android">
     <edit-config file="app/src/main/AndroidManifest.xml" mode="merge" target="/manifest/application">
       <application android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config" />
       <application android:allowBackup="false" />
       <application android:fullBackupContent="false" />
     </edit-config>
...
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License