Fáze projektu

Nabídka, příprava

 • wireframy - všechny obrazovky
 • popis, co která obrazovka dělá
 • seznam věcí, které nejsou jasné
 • server - seznam požadavků

Platby

 • 50% před začátkem prací
 • 50% po dokončení
 • Po ukončení každé etapy vyhodnocení, zda se vejdeme do peněz a času
 • U nabídkové ceny nezapomenout připsat + DPH, někteří klienti jsou neplátci, případně mají rozpočty bez DPH.

Realizace

1. maketa / mockup / demo

 • všechny obrazovky
 • nic nefunguje, pouze přechody mezi obrazovkami
 • účelem je ověřit rozsah a na nic nezapomenout
 • neřeší se grafika

Pravidla pro vývoj:

 • aplikaci vygenerujte přes CLI ionic
 • id aplikace cz.inited.XXXX
 • přidejte a vyzkoušejte build skripty
 • pokud je aplikace i pro iOS, použijte provisioning profile Všichni všechno
 • v manifestu androidu vypněte zálohování do cloudu - viz: http://wiki.inited.cz/disable-android-backup
 • použijte správný tslint - TODO: sem doplnit odkaz
 • používejte defaultní ovládací prvky Ionicu
 • neztrácejte čas s grafikou
 • při vývoji nevytvářejte žádné modely
 • při vývoji nepřidávejte žádné pluginy
 • servisy vytvářejte pouze na věci související s UI

Instrukce pro otestování makety:

 • projděte celou aplikaci a porovnejte se zadáním, zda jsou tam všechny obrazovky, políčka, texty a ovládací prvky
 • v aplikaci je základní grafika sestavená z komponent Ionicu

Pro tuto etapu budeme potřebovat:

 • pracovní název
 • ikonu aplikace
 • splash screen
 • UDID testerů
 • informaci na jakých zařízeních se bude aplikace provozovat
 • seznam obrazovek, přechodový diagram - ideálně XD nebo Overflow
 • kontaktní osoba pro dotazy

Výstupem bude:

 • aplikace v telefonu, kde budou všechny obrazovky, na každé obrazovce všechny ovládací prvky, mezi obrazovkami bude možné přecházet

Interní aktivity:

 • založení projektu: jira, confluence, slack, bitbucket, jenkins, distribuční stránka
 • automatizovaný test

2. bez serveru

 • funguje klíčové workflow od začátku do konce, i když s komplikacemi
 • komunikace se serverem
 • ne všechno ještě funguje

Kontrolovat:

 • v aplikaci je uvedena verze aplikace
 • data pro otestování a ukázání klientovi vypadají jako opravdové. Rozhodně ne Klient 1. Klient 2, Klient 3, …

3. grafika a rozšířené funkčnosti

 • aplikace vypadá dle zadání
 • obrazovky jsou hotové do detailu

4. vychytávky a testování

 • všechno funguje
 • klient je nadšený

Servis, podpora, drobný rozvoj

 • provoz serveru
 • aktualizace verzí
 • reakce na zprávy z Google a Apple
 • reakce na hodnocení uživatelů
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License