Posílání Push notifikací přes FCM

Posílání Push notifikací

Posilani push notifikaci (PN) přes Firebase Cloud Messaging (FCM) lze simulovat pomocí příkazu CURL. K tomu budeme potrebovat:

 • Server key - který najdeme ve firebase consoli projektu (viz obrázek)
 • Registration id - neboli token zařízení, který obdržíme v aplikaci během registrace push notifikaci (příklad získání tokenu)
1*h6DTfGcpkXQ-CmVv5xtqfg.jpeg

Když si zjistíme tyto údaje, můžeme vyplnit curl příkaz (viz link):

Android

curl -i -H 'Content-type: application/json' -H 'Authorization: key=<server-key>' -XPOST https://fcm.googleapis.com/fcm/send -d '{
 "registration_ids":["registration_ids", "of the", "target", "devices as array"],
 "data": {
   "title":"Title of your notification",
   "body":"content of your notification",
   "count":"5",
   "image":"https://cdn.iconscout.com/icon/premium/png-256-thumb/darth-vader-8-627661.png",
  "key1" : "key1",
  "key2" : "value2",
  "key3" : 23.56565,
  "key4" : true
 }
}'

iOS

curl -i -H 'Content-type: application/json' -H 'Authorization: key=<server-key>' -XPOST https://fcm.googleapis.com/fcm/send -d '{
 "registration_ids":["registration_ids", "of the", "target", "devices as array"],
 "notification": {
    "title": "My Title",
    "body": "My message"
 }
 "data": {
    "key1": "data 1",
    "key2": "data 2"
 }
}'

PN můžeme posilat na vice zařízeni, stači vypsat tokeny do pole registration_ids.

Reference

https://gist.github.com/drulabs/c9f6802790c92d74cb7eb2427097899a
https://android.jlelse.eu/firebase-push-notification-using-curl-command-devoid-backend-e63795d282c4
https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push/blob/master/docs/EXAMPLES.md

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License