GIT - cheatsheet

Level 1

Stažení nového projektu z gitu - odkaz zjistím v redminu

git clone ssh://git@mycompany.com/projectname.git

Stažení změn, nové verze z gitu

git update

Podívat se, co jsem změnil / změnila

git status

Přidat soubory a poslat do gitu

git add soubor1 soubor2
git add -r adresar1
git commit -m "Komentar k odeslani"
git push

Level 2

Obnovení souboru z předchozí verze, vrácení změn

git checkout soubor1

Odstranění souboru z repozitáře

git rm soubor1
git rm -r adresar

Vložení všech změn, když jsem líný psát git add

git commit -a -m "Komentar k odeslani"

Level 3

Když mezitím někdo v gitu změní

git pull

Podívám se, které soubory musím upravit:

git status

Postupně všechny soubory opravím a každý přidám:

git add soubor

Potom udělám normálně commit

git commit -m "Vyreseno

Level 4

Když nejde git pull, protože mezitím někdo něco změnil, a nechci to teď řešit:

git stash
git pull

a nebo když se dostanu do

Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

a chci se vrátit, tak:

git merge --abort

Level 10 - klonovani repo

Kdyz dostanu od nekoho zdrojaky jako git adresar:

 • vytvorit adresar na redminu *bez inicializace*, jinak to nejde pak vlozit
git remote add redmine xxxx
git push --mirror redmine

Nebo:

$ git clone --mirror git@example.com/upstream-repository.git
$ cd upstream-repository.git
$ git push --mirror git@example.com/new-location.git

Level 11 - verze

git describe --tags --long

Vrací:

v2.5-0-deadbeef
^  ^ ^
|  | |
|  | SHA of HEAD
|  |
|  number of commits since last tag
|
last tag

Ostatní, co by se mohlo hodit

Git Setup :

   Download and install Git
   git config --global user.name "My Name"
   git config --global user.email my.name@mycompany.com

Setup New Repository :

   mkdir projectname
   cd projectname
   git init
   touch readme.txt
   git add readme.txt
   git commit -m 'Initializing projectname repository'
   git remote add origin ssh://git@mycompany.com/projectname.git
   git push -u origin master

Setup Existing Repository :

   cd existing_git_repo
   git remote add origin ssh://git@mycompany.com/projectname.git
   git push -u origin master

Clone Repository :

   git clone ssh://git@mycompany.com/projectname.git
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License