GIT - instalace ssh klíče

Hned po instalaci je dobré si nastavit jméno a email:

git config --global user.name "My Name"
git config --global user.email my.name@mycompany.com

iOS a Linux

Vytvoříme soubor ~/.ssh/id_rsa.pub , pokud neexistuje (všechno odklikat enterem, nic nezadávat):

ssh-keygen

Zobrazíme obsah souboru:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

a vložíme do redminu ve svém profilu. Pokud tam možnost přidat klíč chybí, musí to admin povolit, nebo si ho tam vložit sám.

Ověření můžeme udělat takto:

ssh git@ini.inited.cz

Pokud se to ptá na heslo, je špatně nastavený klíč. Pokud se zobrazí seznam projektů, je to dobře.

Windows

Postup přidávání souborů do repozitáře pomocí ssh:

1. Pokud používáme Windows, musíme nejdřív nainstalovat git, aby fungoval v příkazové řádce, nebo nainstalujeme GitHub, který poskytuje shell pro práci s gitem, já osobně jsem použil GitHub.

2. Musíme si vygenerovat ssh klíč

  • To provedeme pomocí příkazu ssh-keygen
  • Musíme zadat cestu ke složce, kam se klíč uloží, nebo necháme pole prázdné a uloží se do předdefinované složky
  • Dále máme možnost zadat heslo, s možností pole vynechat
  • Tímto se vygeneruje klíč (.pub) uložený v příslušné složce a zobrazí se obrázek klíče

3. Zadání klíče do Redmine

  • V Redmine>Můj účet je možnost vytvořit nový veřejný klíč (uživatel musí mít roli administrátora)
  • Do pole Public key vložíme zkopírovaný klíč (otevřeme .pub), nějak ho pojmenujeme a vytvoříme

Tím by měl být klíč vytvořen a vše by mělo být připraveno k připojení k repozitáři.

4. Připojíme se k repozitáři

  • ssh link pro připojení k repozitáři najdeme V Redmine, v záložce Repozitář
  • git clone + ssh link
  • Zadáme heslo, které jsme si vytvořili při tvorbě ssh klíče
  • Vytvoří se nám složka s obsahem repozitáře

Nyní je vše připraveno na vkládání souborů do repositáře

5. Nahrajeme složku na git

  • Vložíme soubor do složky vytvořené připojením k repozitáři
  • Pomocí cd <jméno složky> se přesuneme do vytvořené složky
  • git status zobrazí provedené změny a vypíše se, co je potřeba udělat
  • podle instrukcí v shellu použijeme příkaz git add <název> nebo git add -A pro přidání všech souborů
  • nyní git commit s parametry -a pro commitnutí všeho a -m "message" pro připojení detailu
  • příkazem git push nahrajeme celý commit do repozitáře

youtube s návodem podle kterého sem postupoval:

dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License