GIT - jak dělat merge

Merge změny

# nahrání aktuální verze z Gitu, pokud ještě nemám u sebe žádné změny
git pull
# nahrání aktuální verze z Gitu, pokud jsem u sebe již nějaké změny udělal
git stash # Schová moje změny, uschová si je a git se teď tváří jako poslední stáhlá verze
git fetch # Stáhne aktuální verzi z gitu ale nepropíše ji do souborů
git rebase # Propíše verzi z gitu do souborů, pokud najde nějaké chyby, upozorní na ně
git stash pop # Vrátí mé uložené změny a propíše je do souborů, pokud najde nějaké chyby, upozorní na ně
# po změně 
git status # výpis modifikovaných souborů
git diff # změny v souborech
git add nazev_soboru1 nazev_soboru2 # nahrání upravených souborů
git commit -m "Název"  # commit změn
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License