GIT - Pull Request

Vytvoření Pull Request

Pull request slouží ke kontrole kódu, předtím než se vloží do hlavního projektu, masteru.

Vytvoří se branch se změnami a požádá se, aby vám vaše změny někdo z týmu zkontroloval a odsouhlasil, až potom se může udělat merge.

Jak na pull request:

 1. Pokud na masteru nejsou žádné změny oproti vašemu masteru, přejděte na bod 6, pokud na master někdo něco vložil během toho, co jste dělali změny pokračujte bodem 2.
 2. $ git stash : schová vaše změny
 3. $ git pull : stáhne novinky s master, tím máte synchronizované mastery u vás a na serveru
 4. $ git stash pop : vrátí vaše změny, co jste si předtím schovali, co bude moct, to se mergne, pokud nastanou konflikty, na konzoli se vypíšou názvy souboru a tyto konflikty se musí opravit
 5. je možné, že soubory, kde byly konflikty, se musí přidat pomocí $ git add
 6. $ git checkout -b <nazev branche> master : vytvoření samotného pull requestu, udělá se nová brach, která obsahuje všechny vaše změny
 7. $ git add —all : přidání souboru/změn do gitu
 8. $ git commit -m “popis změn” : commitnutí souborů
 9. $ git push origin <nazev branche> : pushnutí branche; do konzole se vypíše url adresa (viz níže), která se zkopíruje do prohlížeče. Na této stránce popíšete, co se vaše změny řeší, zadáte osobu, která vám pull request zkontroluje a vytvoříte pull request.
 10. Dokud se pull request neodsouhlasí, je možné dělat změny a opakovat krok 7.-9.
 11. Člověk, který kontroluje pull request, ho odsouhlasí a mergne změny. Pokud je na masteru něco nového a dojde ke konfliktu, žadatel musí pull request opravit.
remote: View pull request for SOULMATE-dima-opravy-1 => master:
remote: https://bitbucket.org/initedgama/seznamka/pull-requests/4?t=1
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License