Google App Engine - Maven

Konfigurace

Návod na instalaci Maven 3.21 v ubuntu 14.04
http://www.sysads.co.uk/2014/05/install-apache-maven-3-2-1-ubuntu-14-04/

Pro využívání Maven a Google App engine je třeba Maven verze 3.1 a vyšší. Verze Maven se dá zjistit:

mvn -v

Vzorový projekt

mvn archetype:generate -Dappengine-version=1.9.18 -Dapplication-id=your-app-id -Dfilter=com.google.appengine.archetypes:guestbook-archetype

mvn clean install

mvn appengine:devserver

Založení prázdného projektu

mvn archetype:generate -Dappengine-version=1.9.18 -Dapplication-id=/id-aplikace-z-developer-console/ -Dfilter=com.google.appengine.archetypes:

Následuje interaktivní průvodce tvorby projektu:

  • první otázka: 1
  • druhá otázka: 2
  • groupId: cz.inited
  • artifactId: jméno aplikace
  • verze: 0.1
  • package: cz.inited
  • poslední odsouhlasení: Y
maven-zalozeni%20projektu.png

Build projektu

Pro vykonání příkazu je třeba se přesunout do složky, ve které je projekt vytvořen.

mvn clean install

Spuštění serveru

mvn appengine:devserver

Struktura souborů

maven-strom.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License