Cordova - Instalace na iOS

Návod na instalaci prostředí pro vývoj mobilních aplikací na Android a iOS na prostředí OS X 10.12

XCode

Základní vývojářský nástroj pro vývoj na iOS. Instalujeme z iTunes nebo z portálu pro vývojáře: https://developer.apple.com/download/more/

Po instalaci spustit, odsouhlasit podmínky.
Pozor při instalaci z portálu pro vývojáře, aby XCode nezůstal na ploše nebo v jiné složce, ale byl v /Applications

XCode CLI

Pomocné utility, které jsou nezbytné ke kompilaci z příkazového řádku. Instalujeme z portálu pro vývojáře: https://developer.apple.com/download/more/

NodeJS

Framework na bázi JavaScriptu. Instlujeme z https://nodejs.org/en/

Java

Instalujeme buď přes Homebrew nebo přímo z portálu Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Certifikat pro Android

Některé aplikace používaj komponenty Google, jsou vázané na API KEY. Na iOS se tvoří z názvu aplikace, na Androidu se tvoří z certifikátu. Proto by měli mít všichni vývojáři stejný ~/.android/debug.keystore
Bere se z buildovacího serveru a dává se do složky ~/.android

Cocoapods

Potřebný plugin

sudo gem install cocoapods
pod setup

Android SDK

- manuálně

Stáhnout z Android portálu Studio + SDK tools (na konci stránky): https://developer.android.com/studio/index.html

- přes Homebrew

Nainstalovat nejprve Homebrew: https://brew.sh
A potom

brew cask install android-sdk

V každém případě je třeba přidat cestu k Android SDK:

cat ~/.bash_profile

export ANDROID_HOME=/usr/local/share/android-sdk

po stažení android studia nainstalovat vše na tomto obrázku
instalace.png

po stažení SDK tools

android

Najít "extras" a stáhnout "Android support services", "Google play services", "Google repository"

Android Emulátor

Po stažení SDK tools

android

Najít "extras" a stáhnout "Emulator"

Certifikát a provisioning profile

Certifikát vygenerovat buď přes XCode nebo z flashky. Nainstalovat do klíčenky a povolit access for all apps
Stejně tak provisioning profile.

iTunes

Bude potřeba pro komunikaci se zařízenímy. Spustit a odsouhlasit, co je potřeba.

build.json

Do projektů na bázi Cordova je třeba vkládat tento soubor. Pro začátek může vypadat např. takto:

{
 "ios": {
  "debug": {
   "developmentTeam": "23MR53TY67",
   "packageType": "development"
  }
 }
}

Aby fungovalo automatické podepisování, je potřeba spustit XCode a synchronizovat profily, zvlášť po úpravě profilu "Všichni všechno"

Cordova a Ionic

Instalují se až na konec s použitím npm. V tomto pořadí.

npm install -g cordova
npm install -g ios-deploy
npm install -g ionic

Borec na konec - ověření

Vytvořím novou prázdnou aplikaci:

cordova create myApp org.apache.cordova.myApp myApp

Přidám platformu iOS

cordova platform add ios

Udělám build pro zařízení (mělo by pouze projít bez chyb, neinstaluje aplikaci, ani nevytváří ipa soubor):

cordova build --device ios

A konečně, spustím na zařízení, které je připojené:

cordova run --device

Propojení Safari s mobilní aplikací

Umožní ladit aplikaci v zařízení: Návod, jak nastavit web inspektor na iOS

Povolení XSS (Cross Site Scripting) a lokálních souborů v safari

 • Zobrazit si v safari na liště záložku develop (viz. Návod, jak nastavit web inspektor na iOS)
 • V liště develop zaškrtnout Disable Local File Restrictions - povolí spouštění lokálních souborů v safari
 • V liště develop zaškrtnout Disable Cross-Origin Restrictions - povolí XSS (Připojení na vzdálený server z JS)

Spouštění debugovacího Chrome z příkazové řádky

 • Ve složce uživatele přidat na konec souboru .bash_profile tento řádek:
alias chrome_debug="open -na /Applications/Google\ Chrome.app --args --allow-file-access-from-files --disable-web-security --user-data-dir=/Users/hofmanix/Develop/Chrome"

pak se dá spouštět chrome se stejnými možnostmi jako výše safari z příkazové řádky pomocí příkazu "chrome_debug"

!!!!

 • instalace angular cli ?
 • instance inited cli: npm install -g git+ssh://git@ini.inited.cz/inited-ionic-cli.git
 • cp PackageApplication do /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/usr/bin/PackageApplication
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License