Ios Driver - testování
git clone https://github.com/ios-driver/ios-driver.git
cd ios-driver/
git submodule init
git submodule update
mvn package -DskipTests
cp server/target/ios-server-standalone-0.6.6-SNAPSHOT-e1bb7351e221c753ae72895cbd509337ace395a5-jar-with-dependencies.jar ~/Downloads/ios-driver/ios-server-standalone-0.6.6-SNAPSHOT.jar

HasTouchScreen

 • RemoteWebDriver neimplementuje interface HasTouchScreen (na rozdíl od WebDriver v Androidu),

proto si vytvoříme vlastní třídu:

import ...;

public class SwipeableWebDriver extends RemoteWebDriver implements HasTouchScreen {

  private RemoteTouchScreen touch;

  public SwipeableWebDriver(URL remoteAddress, Capabilities desiredCapabilities) {
    super(remoteAddress, desiredCapabilities);
    touch = new RemoteTouchScreen(getExecuteMethod());
  }

  public TouchScreen getTouch() {
    return touch;
  }
}

a poté inicializujeme jako:

RemoteWebDriver driver = new SwipeableWebDriver(new URL("http://lokalhost:4444/wd/hub"), capabilities);

SendKey

 • Při použití metody element.sendKey("string"); vyskočí klávesnice a po zadání textu se může stát, že nepůjde kliknout na jiný tlačítka apod.
 • Řešení: Nastavíme capabilities:
cap.setCapability(IOSCapabilities.SHOW_KEYBOARD_AFTER_CLICK_AND_TYPE, true);

Maven - Lokální závislost (dependecy)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License