Jenkins

Jenkinns

Přejít na stránku jenkins.inited.cz

V rámci nabídky vlevo zvolit nové - pro každou platformu se tvoří nový build - Android, iOS, WP

Název odpovídá formátu jménoprojektu-ios-build nebo jménoprojektu-android-build. Jako forma se zvolí "Kopírovat existující item" a vybere se nejnovější sestavený projekt s danou platformou.

obr1.png

V dalším kroku se nastaví git repozitář a verze, pokud není master. Poté se projekt uloží, žádná další políčka není třeba vyplňovat. Projekt musí obsahovat všechny potřebné soubory .sh zmíněné v mobile-project

obr2.PNG
obr3.PNG

Po uložení se zvolí "Build now"

obr4.PNG

Pod nabídkou se objeví stav buildování projektu, pokud se stiskne načítající se lišta otevře se konzole s aktuálním děním

obr5.PNG

Pokud jsou v repozitáři obsaženy všechny potřebné soubory a build lze vytvořit bude posledním řádkem výstupu "Finished: SUCCESS"

obr6.PNG
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License