JetBrains IDE

JetBrains IDE

Jak vypnout automatické ukládání

 • Windows
  • File -> Settings -> Appearance & Behavior -> System settings -> Synchronization
 • Mac
  • WebStorm -> Preferences -> Appearance & Behavior -> System settings -> Synchronization
 • "Save files on frame deactivation" a "Save files automatically if application is idle for…" - oba nezaškrtlé

Spuštění TSLint v projektu WebStormu

Předpoklad: Projekt má package.json, nainstalované node_modules a jako jeden z modulů je nainstalovaný tslint

 • Windows
  • File -> Settings -> Languages & Frameworks -> TypeScript -> TSLint
  • Zaškrtnout enable, zbytek by si měl WebStorm najít
 • Mac
  • WebStorm -> Preferences -> Languages & Frameworks -> TypeScript -> TSLint
  • Zaškrtnout enable, zbytek by si měl WebStorm najít

Umožnění používání pravého altu na Windows

 • Spustit soubor bin/idea.properties ve složce programu jetbrain jako administrátor
 • Přidat na konec souboru na nový řádek "actionSystem.force.alt.gr=true" (bez uvozovek)
 • Uložit soubor
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License