Maven - Lokální závislost (dependecy)

Přidání lokální knihovny

Pro případy, kdy není vybraná knihovna dostupná v repozitářích Maven lze knihovnu přidat z lokálního zdroje.

Uložení knihovny do lokalního repozitáře

V příkazovém řádku je nejprve nutné přidat závislost do lokálního repozitáře.

Obecný kód

mvn install:install-file -DgroupId=<your_group_name>  \
-DartifactId=<your_artifact_name>  \
-Dversion=<snapshot>  \
-Dfile=<path_to_your_jar_file>  \
-Dpackaging=jar \
-DgeneratePom=true

Příklad

mvn install:install-file -DgroupId=javapns \
-DartifactId=javapns \
-Dversion=2.3_Beta \
-Dfile=lib/javapns/JavaPNS_2.3_Beta_3.jar \
-Dpackaging=jar \
-DgeneratePom=true

Přidání závislosti do souboru pom.xml

<dependency>
   <groupId>javapns</groupId>
   <artifactId>javapns</artifactId>
   <version>2.3_Beta</version>
</dependency>
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License