PHP update database schema
$ docker ps
.. .. .. mysystem-docker_php_1

$ docker exec -ti mysystem-docker_php_1 /bin/bash
$ cd api
$ php vendor/bin/doctrine orm:schema-tool:update --dump-sql

Hláška

Could not open input file: vendor/bin/doctrine

znamená

1. nejsem v adresáři api
2. nemám nainstalované závislosti, doinstaluji je:

docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app composer install --ignore-platform-reqs --no-scripts
dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License