Pravidla pro Jiru
  • zakládat tasky může jen Jana
  • při vykazování uvést komentář
  • výkaz doplnit do konce týdne = neděle 23:59:59
  • tasky může uzavřít jen Jana
  • po dokončení programování přeřadit task do stavu "For Testing" a přesunout na Janu
  • nepoužíváme subtasky
  • task musí být zařazen v epicu a mít uvedenou komponentu, pokud je aktivní, tak zařadit do sprintu
  • popis zadání ať je konkrétní, mělo by z něj být jasné: 1) co se má udělat 2) jak se to zkontroluje

*

dev
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License