Žádost o certifikát

Nejprve vytvořím žádost:

asaf> openssl genrsa -out mykey.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
........................................+++
............+++
e is 65537 (0x10001)
asaf> openssl req -new -key mykey.key -out CertificateSigningRequest.certSigningRequest  -subj "/emailAddress=info@inited.cz, CN=INITED Solutions s.r.o., C=CZ"

Žádost pošlu na server a stáhnu certifikát. Ten převedu do p12

asaf> openssl x509 -in ios_distribution.cer  -inform DER -out ios_distribution.pem -outform PEM
asaf> openssl pkcs12 -export -inkey mykey.key -in ios_distribution.pem -out ios_distribution.p12
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
asaf> ls -l
total 24K
-rw-r--r-- 1 jara jara  952 Mar 31 22:00 CertificateSigningRequest.certSigningRequest
-rw-r----- 1 jara jara 1461 Mar 31 22:02 ios_distribution.cer
-rw-r--r-- 1 jara jara 3061 Mar 31 22:09 ios_distribution.p12
-rw-r--r-- 1 jara jara 2033 Mar 31 22:08 ios_distribution.pem
-rw-r--r-- 1 jara jara 1679 Mar 31 21:59 mykey.key
asaf>

Dev certifikat:

asaf> openssl x509 -in ios_development.cer  -inform DER -out ios_development.pem -outform PEM
asaf> openssl pkcs12 -export -inkey mykey.key -in ios_development.pem -out ios_development.p12

APS certifikat:

asaf> openssl x509 -in aps.cer  -inform DER -out aps.pem -outform PEM
asaf> openssl pkcs12 -export -inkey mykey.key -in aps.pem -out aps.p12
ios
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License